Begeleid door een gids ‘Beatrijs’ die de monumentale installaties opvoerde, bezocht ik Brugge, een levendige stad, een boeiend relict uit een verleden. Mijn opmerking ‘gecommercialiseerd’ werd gecounterd met: ‘Het is altijd een handelsstad geweest ‘Juist , nu ook nog of nu opnieuw ?

Na een schets van haar geschiedenis werden de grachten bezocht. Een goed initiatief van de stad om haar in haar waarde te schatten, mooi, dromerig, oud met nieuwe vitaliteit. Hedendaags.

1 De meeste installaties zijn allusies op hedendaagse verschijnselen, zoals bij: Nadia Kaabi-Linke

Uitsluiting. Haar kring van banken met afweerpinnen bekleed bracht hulde aan het hedendaagse dubbelbeeld van samenzijn, maar ook uitsluiting door een beperkte, geselecteerde kring. Een interessant en sprekend werk. +

2. Amanda Brower sloot met haar werk aan bij het verleden van Brugge met zijn lakennijverheid. Stoffen werden in de grachten geverfd. Haar installatie van kleine stukjes bijzondere stoffen door de Bruggelingen verzameld en tot een collage ineen gewerkt, werd afgedrukt tot een geheel, op een grootzeil, gespannen over de gracht en gebruikt als immense muurbekleding. Daarbij was het sociale aspect van samenwerking met de Bruggelingen in gezamenlijke verwezenlijking en communicatie een belangrijk hedendaagse aspect. Heel kleurrijk vrolijk.

3. Ook architecten dachten na over de juiste invulling van architectuur in de stad zoals Jan Lotte, een open huis over de gracht plaatste, aanknopend aan het huis van Jan van Eyck, zijn gevel herhalend.

De open ruimte strategisch geplaatst met geweldig zicht op grachten en huizenrijen bood een fantastisch uitzicht.

4.De andere architecten: Gijs en Arno Varenbergh speelden met ongewone zuilen, onorthodox, verwarrend, labyrintisch, beangstigend, ongewoon, maar ook vernieuwend.+ Een zuil hoeft niet altijd recht te staan.

5. De grillige wortels van Henrique Oliveira, die verdoken archeologische restanten in waarde zetten, zeer mooi, bijzonder, natuurlijk geconstrueerd.

6. Hector Zamora met industrieel steigerwerk rond een boom: natuurontziend.

7.Nenna Okore die de poertoren, buskruittoren nabouwt en omwindt met kunstmatig textiel (afval en vezels) en bloederig kleurt: de wereld draait als altijd om geweld en dood.

8. Joanna Malinowska & Jasper: met who’s afraid of Natasja: een replica van een standbeeld waaraan je geen aanstoot kunt nemen omdat het tot het collectieve bewustzijn hoort. (Niet laten verdwijnen). Het betekent meer dan een monument, is een deel van het leven.

9. Black lightening  van Gregor Schneider : een lange donkere tunnel die verlies aan oriëntatie en eenzaamheid uitdrukt.

10 Nadia Naveau : speels in de grachten met maskers en vrolijke linten : vlaggen als communicatie, waarschuwing, boodschap, ideologie. Deed Venetiaans aan.

11.Hans op de Beeck met zijn dance macabre naast een barokke kerk(Walburgis): ride to the death, de onoverkomelijke verstarring. Einde alleen overblijfselen van leven. Voorbode van ??? Kermis? Nadenken over alles in alle werken!     G. Cleuren 30.9.2021.