Het verhaal van zijn moeder begint met een selfie die hij vond en waarop zijn moeder jong, beloftevol en ondernemend uitziet, iemand met veel mogelijkheden.

Maar hij zag zijn moeder zo nooit. Zijn vader ruïneerde haar leven door armoede, brutaliteit. Hijzelf had altijd een gêne tegenover haar en wilde haar sparen. Hij wilde niet dat zijn moeder ‘het‘ wist en hield haar buitengesloten. Nochtans deed zij enorme inspanningen voor haar gezin, zoals het regelen van vakantie. Zelf was zij vroeg wees; op 10 jaar stierf haar vader en kwam ze bij haar grootmoeder terecht in de stad. Vroeg trekt ze eruit en raakt zwanger. Haar eerste man was een dronkaard, en ruziemaker. Op haar 23e trekt ze in bij haar zus. Daar ontmoette zij haar man, zijn vader. Een gezin heeft een man nodig volgens haar opvattingen.  Door zijn speciaal parfum dacht ze dat hij anders was, een misvatting.  Ook hij vernederde en beperkte haar, dwong haar in een standaard werkdag. Eddy was vaak met zijn moeder en zus alleen, maar er was enkel leven en zien mogelijk via de vader. Zijn moeder voelde wel zijn capaciteiten. Wanneer de vader altijd thuis is door zijn ongeluk, wordt het leven heel beklemmend. Als tegengewicht praat de moeder de hele dag. Hij houdt haar buiten zijn leven, en als ze opnieuw zwanger is van een tweeling beslist de vader: ‘Geen abortus’.

Bij Mac Donalds noemt een clown hem ‘olijfje’ ???Wanneer ze uit armoede naar de voedselbank moeten spreekt niemand erover. Er is zwijgplicht door allen begrepen. Thuis wordt zij voortdurend gepest, vernederd en raakt op een dag bevriend met Angelique, een vrouw uit een wereld van nette burgers met cultuur, een lichtpunt in haar leven. Maar de kloof tussen de kasten zorgt weldra dat de draad breekt, een drama voor de moeder die zich dan  minder als niets voelt. Horen bij de lage sociale kaste betekent, ander voedsel, andere taal, niet het recht te bestaan tegenover het recht vrouw te zijn . De vriendin haakt af omdat ze de slechte manieren, de brutaliteit , de misselijke omgangsvormen van de anderen  niet meer verdraagt.

Omdat hij niets begrijpt, keert hij zich af van zijn moeder, pest haar met geleerdheid en keert zich dan totaal af van zijn ouders.

Het lukte hem het bestaan van zijn moeder te verbergen, hij schaamde zich voor haar en de jongere kinderen thuis, ontkent de werkelijkheid over hen. Het ruïneus systeem van zijn vader herhaalt zich in de zoons als een vloek. De sociale afstand uit zich in agressie tussen de klassen.

Dan begint hij zijn wereld op afstand te bekijken. Bij burgers worden vrouwen niet geslagen. Samen met zijn moeder iets voor de vader verbergen is ingaan in de wereld der volwassenen. Haar toekomst veranderde door naar elkaar toe te groeien. Zij zorgt voor hulp aan het gezin door geld te verdienen en afstand te nemen van haar man. Alles veranderde door vrijwilligheid. Het vrolijke karakter van zijn moeder leidde naar nieuwe ontmoetingen. Liefde kent geen machtsverhouding. Weldra vinden moeder en zoon elkaar. De opnameseries met Catherine Deneuve die haar bezoekt,  bevestigt haar zelfwaarde.

Zij gebruikt een nieuwe taal, zocht andere oorden op, kreeg andere gewoontes, zoals in de wereld van de intellectuelen?? De moeder was zichzelf, maakte zich op en genoot de luxe. Zij leeft een ander leven en geniet van het nieuwe, de burgerlijke cultuur.

Klassengeweld verhindert vele dingen.

 (Alle problemen worden op vrouwen afgeladen !)