Galerie

Ten gevolge van deze bewustwording willen mensen een betere toekomst, zien dankzij het internet de toestand in andere landen, we worden niet alleen meer gedesinformeerd maar met wat moeite beter geïnformeerd. Zij willen weg van de onderdrukking. Dit brengt onrust. Vaak is het enkel de hoop op beter, de droom die hen wegduwt uit de onleefbaarheid.

uit 2000 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

De vader huilt

De vader huilt

2022

Een beeld van een machteloze vader die zijn kind verpletterd ziet in prikkeldraad. Geen uitgevonden beelden, maar gevonden, werkelijkheden uit onze tijd die een beeld ophangen  van deze  21e eeuw, omgezet, verzameld tot kunst die getuigenis aflegt van onze eeuw.  Zijn  we niet verder in onze wereld geraakt dan dit? Of hoort dit bij het eeuwig zich herhalende  drama van de mens?

Uitgesloten in het bos

Uitgesloten in het bos

2022

Een jonge vrouw installeert zich midden in de bossen met op de achtergrond de andere reizigers. Een onmenselijk eenzaam, vervreemdend gebeuren ver weg van haar situatie thuis.  

Versleept

Versleept

2022

Een beeld van een gezin dat verplicht naar een andere bestemming wordt gereden, met kinderen, zelfs nog een kleintje. Wreed, de enige overlevingsmogelijkheid?    

Uitgeput

Uitgeput

2001

Vluchtelingen aangespoeld, totaal uitgeput. Techniek gebaseerd op computersysteem dat door fragmentering die verwoestingen aangeeft.

In de ruïnes

In de ruïnes

2016

Moeder en kind ontsnappen uit de ruines.  De woorden van Goya : de mens zal zichzelf en de wereld vernietigen bleven in mijn herinnering hangen als een lamp, als ik zijn woorden las in het Hermitage in Amsterdam Daarom besloot ik al heel vroeg om daarvan getuigenis af te leggen : gebeurtenissen uit de 21e eeuw : desastres, een poging tot bewustmaking die zoiets wil voorkomen. Ik zag zijn donkere werken in  het Prado en het maakte een dreigende indruk op me. De mens : monsterachtig!  De 21e eeuw bracht zoveel uitvindingen maar daarnaast  gruwelijke conflicten. Hebben we dan niets geleerd van het verleden? Ik heb een deel van mijn werk gewijd aan het getuigenis afleggen van deze gebeurtenissen in de 21e eeuw. De staat van de mens !  

Terreur

Terreur

2000

Vrouwen en kinderen verward langs de weg De woorden van Goya : de mens zal zichzelf en de wereld vernietigen bleven in mijn herinnering hangen als een lamp, als ik zijn woorden las in het Hermitage in Amsterdam Daarom besloot ik al heel vroeg om daarvan getuigenis af te leggen : gebeurtenissen uit de 21e eeuw : desastres, een poging tot bewustmaking die zoiets wil voorkomen. Ik zag zijn donkere werken in  het Prado en het maakte een dreigende indruk op me. De mens : monsterachtig!  De 21e eeuw bracht zoveel uitvindingen maar daarnaast  gruwelijke conflicten. Hebben we dan niets geleerd van het verleden? Ik heb een deel van mijn werk gewijd aan het getuigenis afleggen van deze gebeurtenissen in de 21e eeuw. De staat van de mens !

Uitgesloten - Geen toegang

Uitgesloten - Geen toegang

2021

Dit jonge meisje is het kind van de rekening, zoals zovelen. Ongelukkig zit ze gevangen in de koude aan de grens tussen 2 landen, buiten in eindeloze bossen met achteraan de andere medevluchtenden met hetzelfde lot. Haar enige comfort is het vuur dat brandt , haar verwarmt en licht brengt. Een van de vele slachtoffers van gewetenloze tyrannen, manipulatoren. Een mensheid zonder scrupules , zonder uitzicht op toekomst. 

Vluchtend in de nacht

Vluchtend in de nacht

2020

 Het werk is een klacht , een waarschuwing die overal de aarde en al haar bewoners bedreigt. Is rust en vrede een tijdelijk fragiel phenomeen dat zo weer verdwijnt ? Wanneer is het algemeen bewustzijn zo ver ontwikkeld dat niemand dit nog wil, de anderen dit niet wil aandoen? Macht ontaardt altijd tot een ziekelijke uitwas.

Het nieuwe dorp

Het nieuwe dorp

2017

Zoveel hedendaagse bijbelse verwoesting vraagt om een nieuw verblijf, maar dan in een kamp, een tent als een nieuwe behuizing.

Hoop

Hoop

2010

‘hoop’ dat ik schilderde in 2010 geeft zeer goed weer wat de verwachtingen van mensen is wanneer hun toestand uitzichtsloos is. Ze richten hun blik naar andere oorden . Vandaag is dit voor velen een feit.

Niet het paradijs

Niet het paradijs

2017

Een beeld van de hoop die niet waar wordt. . Eenzaam staat het kind voor de toegang en denkt dat het het paradijs bereikt heeft . Plots sluiten veel obstakels de weg naar zijn droom af.Dee ontnuchtering! Hoe vreselijk!  

Syrische nomaden 01

Syrische nomaden 01

2014

Verjaagden zonder doel dolend. Je land verlaten zonder enig perspectiief van waar je heen moet, maakt je tot nomade.Je draagt ​​alleen die bezittingen die je nodig hebt. Meestal wordt de smartphone niet vergeten.  

Toekomst

Toekomst

2017

Het mijmeren van de vader over zijn kind .Is er een toekomst voor hem? Maar gunstige omstandigheden zijn daarbij een voorwaarde. Is er hoop voor onze kinderen ? Bij deze vader is dit alsnog de vraag. Precaire toestanden, oorlog en armoede ,veelvuldig op de wereld verspreid zijn geen voedingsbodem voor perspectief.  

Is er een kans voor ons

Is er een kans voor ons

2015

De vraag die vluchtelingen zich stellen bij hun aankomst in het Westen. De antwoorden zijn meestal negatief, omdat veel mensen denken dat zij geen vluchtelingen zijn.