Protest, revolutie verschijnen vandaag steeds frequenter in onze maatschappij. Ik houd de beelden vast. De onvrede is groot, de uitdagingen veelvuldig. Protesten duiken overal in onze steden op. Een evolutie die positief kon zijn maar steeds vaker tot uitwassen komt door onrecht en extreme hebzucht van enkelen, zo wordt het revolutie.

uit 2001 tot 2019 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Vechten voor een toekomst

2001

In de banlieus in Parijs ontaardde  vreselijke  onrust onder de jongeren die geen perspectief zagen en niet door de maatschappij geaccepteerd werden. De onrust leidde tot brandstichten , verzet en revolte en kwam niet tot een oplossing, maar leidde ook later nog tot ontaarding. Alle mensen, zeker jongeren  willen een  plaats in de maatschappij en respect als mens, een toekomst een menswaardig bestaan!                dit  Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues    

Indignados

2015

Dit beeld werd samengesteld na vele protesten van jongeren omwille van ontevredenheid over het verloop van hun leven en hun vooruitzichten . Er was een oudere 91 jaar : Stephane Hessel , Fransman van Duitse oorsprong , die hen aanzette zich te weren en zich niet in de hoek te laten drukken. "Indignez vous". Deze beweging is al bezig van 2015 toen ik er een schilderij aan wijdde en kent nu een dramatische uitbreiding door het gevaar voor vernietiging van onze planeet, of beter van de levende wezens erop. Brengt dit de nodige evolutie naar een ander tijdperk , met bewust denken? Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >>  

Straat Strijder 01

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid in hun  verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Straat Strijder 02

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Straat Strijder 03

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

In beweging

2019

De vele protesterenden  trekken voorbij. Onvrede in de maatschappij uit zich veelvuldig en herhaald in revolutionair aandoende stoeten. Het houdt  niet op in deze onrustige tijden van omwenteling en maatschappelijke veranderingen. Groei naar iets nieuws of ondergang? Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Macht van de straat 01

2015

Toen al (2015) werd een trend van intensief gebruik van de openbare ruimte zichtbaar voor mij. Mensen verplaatsten zich in massa om lucht te geven aan hun verzuchtingen. Ofwel werd en de stad, pleinen en straten geclaimd als eventruimte, het publiekstheater van het leven, met veel gedruis lawaai en onrust. Feest of bedreiging ?  Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Nachtelijke zielen

2015

Zijn een kritiek op de immer aangroeiende massa's s-avonds en overdag. Teveel mensen worden een probleem. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Indignados

2011

Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"