Galerie

Deze werken zijn verzamelde beelden, geplukt uit een zeer recente actualiteit, Die van de 21e eeuw. Ze zijn hoogactueel, maar ook zeer oud. Inhoudelijk kunnen ze 200jaren geleden, bij Goya geplaatst worden.De vergelijking dringt zich op en is beangstigend. Wat heeft de mens uit het verleden geleerd? In hoeverre is hij geëvolueerd? Is hij überhaupt bij machte ‘mens’ te worden zoals Nietsche dat noemt? Of vervalt hij altijd weer in het dier als de omstandigheden daartoe voorhanden zijn.

uit 2000 tot 2019 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Geel ongenoegen - protest

Geel ongenoegen - protest

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte. Revolutie.

Geel ongenoegen 01

Geel ongenoegen 01

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte.

Geel ongenoegen 03

Geel ongenoegen 03

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte.

In beweging

In beweging

2019

Is dit het nieuwe publiek van vandaag. Rondlopen zonder kennis van hun omgeving. De vele protesterende trekken voorbij. Hopelijk zal dit in de toekomst veranderen. Maar het menselijk ras is een zeldzaam model.

Straatvechter 01

Straatvechter 01

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Straatvechter 02

Straatvechter 02

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Straatvechter 03

Straatvechter 03

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Is er een kans voor ons?

Is er een kans voor ons?

2015

De vraag die vluchtelingen zich stellen wanneer zij in het Westen aankomen. De antwoorden zijn meestal negatief, omdat veel mensen denken, dat zij geen vluchtelingen zijn.

Macht van de straat

Macht van de straat

2015

Toen al (2015) werd een trend van intensief gebruik van de openbare ruimte zichtbaar voor mij. Mensen verplaatsten zich in massa om lucht te geven aan hun verzuchtingen. Ofwel werd de stad, pleinen en straten geclaimd als eventruimte. De volgend stap zal een toegangsticket daartoe zijn, zoals het theater : het publiekstheater van het leven.  

Nachtelijke zielen 01

Nachtelijke zielen 01

2015

Zijn een kritiek op de immer aangroeiende massa's s-avonds en overdag. Teveel mensen worden een probleem.

Gezichtsloze droefheid

Gezichtsloze droefheid

2012

Vluchtelingen - moeder en kind verdwijnen in de bloedrode nacht - zonder gezicht - zonder toekomst. Ze dwalen rond.

Indignado

Indignado

2011

Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel.

Alleen vrouwen helpen vrouwen

Alleen vrouwen helpen vrouwen

2000

Een oudere vrouw ontfermt zich over een jonge moeder met haar kind. Onrustige schildering is een aangewende techniek aan computervormgeving gelinkt die de onrust in de maatschappij reflecteert in de vormgeving. Toch staat het menselijke, de solidariteit hier centraal. Een oudere vrouw die het voor moeder en kind opneemt.  

Ontgoocheld

Ontgoocheld

2007

Deze jonge man drukt de ontgoocheling uit over zijn bestaan , over zijn  toekomst - zijn perspectief en over de gebeurtenissen in zijn tijd.