May your Christmas days and the New Year be as rich in inner strength as this sound of nature.  , Gabriella Cleuren, 2016

May your Christmas days and the New Year be as rich in inner strength as this sound of nature.

Gabriella Cleuren

2016

Klank van de wildernis, spiegelbeeld.

Dit werk behoort tot een reeks : die ik in het voorjaar en zomer 2016 maakte, geinspireerd door een totaal verwilderde overstromingsgebied langs de Schelde

De kleurenrijkdom en de mogelijkheid tot meervoudig zien in dit stuk natuur is als muziek . Geniet van het spel der kleuren . Moge uw kerstdagen en het nieuwe jaar net zo rijk zijn aan innerlijke kracht als de klank der natuur.

The sound of the wilderness, mirror image.

This work belongs to a series I made in spring and summer 2016, inspired by a total wild world of floodplain at the river Scheldt.

The richness of color and the possibilities of multiple view is like music in this part of naturel. Enjoy the play of color. May your Christmas days and the New Year be as rich in inner strength as this sound of nature.

Der Klang des Dschungels , Spiegelbild.

Dieses Gemälde gehört eine Serie, die ich Anfang vom Frühling und Sommer malte, inspiriert von den Auen des Flusses Schelde.

Der Farbreichtum und die Möglichkeit darin verschiedene Welten zu zehen ist wie eine Symphonie , wie Musik. Geniessen sie das Spiel der Farben. Möge die Weihnachtszeit und das Neue Jahr Ihnen soviel innere Kraft spenden als der Klang der Natur.

Le son de la nature sauvage, image miroir .

Ce tableau appartient à une serie que j’ai peint au printemps et en été 2016, inspirée par une nature sauvage, plaine d’inondationa à coté de l’Escaut.

La richesse des couleurs et la possibilité d’une vue multiple sont comme une symphonie, comme la musique. Jouissez du jeu des couleurs. Que les jours de Noël et le Nouvel An vous apportent une richesse intérieure si varié que le son de la nature.

 

Back to Publications