"Normale mensen" van Sally Rooney

Gabriella Cleuren

2019

Een zeer hedendaags boek , over een zeer bewust omgaan met de dingen en het leven zelf. Een gedetailleerde waarneming van het leven zoals het zich afspeelt bij jongeren in de 21e eeuw . Technologie speelt een rol: gesprekken  over mails

De hoofdfiguren Marianne met een moeilijk karakter en een onmogelijke familie  en Connell zitten niet opgesloten in één identiteit, maar wisselen tussen verschillende. Ze zijn gedienstig, onderdanig, ironisch , intelligent, niet gebonden  en zoeken het maar zelf uit. Veel waarden hebben ze niet meegekregen . Ze delen een geheim, hun verhouding , een verbond waarover gezwegen wordt en dat vrijblijvend is, los van conventies . Seks is daarbij de emotionele bindende factor. De gebeurtenissen rond hen zijn banaal, drinken , eten ,  seks als consumptiegoed soms, of fotosessies voor massochistische beelden. Het leven is wat je in je eigen hoofd meedraagt. Zij fantaseren over de dood, een soort Weltschmertz, pessimisme  en de zinloosheid van het bestaan. Hun contacten zijn oppervlakkig en worden niet onderhouden. Tegenslag maakt ziek: veel emotie en niets voelen wisselen af. Depressies. Vanbuiten smelten van binnen ijs als gletsjer.

Deed rare dingen en haar foto’s circuleerden op het internet en worden gewist.

Connell heeft geen aansluiting meer in zijn nieuwe cirkel en zoekt hulp bij een therapeute. Zijn omgeving was te vormelijk, niet energiek, geladen, emotioneel, beoefende cultuur als statussymbool waaraan iedereen meedeed.

Taal: zijn gezicht als favoriet muziekstuk dat telkens ze het hoort anders klinkt.

-Wreedheid beschadigt zowel de dader als het slachtoffer.

-Het geluk is een venster waar ze niet door kan klimmen.

 Een liefdesverklaring van M is een gewone vaststelling.

De invloed die personen op elkaar hebben, maakt het leven anders.

Een weldadige domheid kwam over haar na gekus.

Ze zijn 2 kleine plantjes onder dezelfde stolp. 

Een zeer hedendaags boek waarin hedendaagse relaties in twijfel eindigen,  maar na veel nadenken toch nog tot ontdekken van ware liefde leidt.

Geen gave, geen readymade of romantiek, maar een zoektocht met vele ups en downs die jonge mensen laat beseffen na vallen en opstaan wat er werkelijk met hen loos is. 

Het is een boek dat een bewustzijnsweg afloopt, het denken van mensen in kaart brengt , hun sociale relaties zoals ze vandaag zijn:  zoeken, vinden, beseffen.

Een boek dat banale hedendaagse bezigheden weeft rond een bewustzijngang.

 Seks is een gebruiksgoed. Vriendschappen komen en gaan.

 Zinloosheid van het bestaan is een gevaar dat sommigen van het leven berooft.

 Ook het standenverschil lost op. Het arme gezin geeft warmte en beschutting, eerlijkheid.

Het rijke gezin is sadistisch, hooghartig en funtioneert niet als gezin.

Gabriëlla Cleuren

Back to Publications