"Marthe Donas" Museum voor schone kunsten Brussel - een tentoonstellingsbezoek

Gabriella Cleuren

2016

Op 3/06/2016 bezocht ik het Museum voor Schone Kunsten voor het werk van Marthe Donas, een kunstenares die rond de 1e wereldoorlog 1916 in Parijs verbleef . Zij maakte kennis met heel wat waardevolle avant-gardisten Picasso , Matisse, Archipenko, Zadkine en Modigliani en reisde al in die tijd door Nederland, Engeland en Ierland.

Zij was een leerling van Andre Lothe, cubist uit Nice in Parijs en onderging eveneens invloeden van Archipenko, Zadkine en van het futurisme. Vandaar haar wat ik : sculpturale schilderkunst noem.

Haar werk is schitterend, zeer verfjnd in een prachtig coloriet. Ze experimenteert met zand,, textiel en vreemde uitsnijdingen op een plat vlak., collage en assemblage. Haar kleuren vind ik fantastisch en haar materie subiel. Haar tekeningen doen Japans aan. Gewoon een imposante kunstenares voor haar tijd. Haar werk werd tentoongesteld in de beroemde galerij bij Herwarth Walden in Berlijn die de avant-garde ‘ met ‘Der Sturm ‘ in 1920 beroemd maakte( een prestatie) Alleen mocht er niet geweten zijn dat M. Donas een vrouw was , vandaar haar naamsverandering in Tour Donas.

Is er zoiets als een vrouwelijke benadering in de kunst die een andere is als de mannelijke?

Of vereisen de mogelijkheden in de markt een typisch mannelijke aanpak?

Verder hield ze contacten met J. Peeters en Servranx en komt tot een constructief cubisme, een heel eigen verfijnde benadering van schilderkunst onder invloed van de glasschilderkunst met een verdeling in vlakjes. Zij werkte een tijd in Ierland als glaskunstenaar waar ze een opleiding volgde.

Onder invloed van de Russen en specifiek Larionov en van Leger schilderde ze met een pasta in relief maakte er een collage van vlakjes met lijnbinding.

Door haar huwelijk met een filosoof werd het voor haar financieel heel moeilijk. Kunst is een dure bezigheid voor kapitaalkrachtige mensen met talent , visie en een hardnekkig uithoudingsvermogen.

© Gabriëlla Cleuren 

Back to Publications