In de Centrale for Contemporary Art, Brussel, Gabriella Cleuren, 2015

In de Centrale for Contemporary Art, Brussel

Gabriella Cleuren

2015

Een mooie zondagmorgen, de eerste van augustus, bezocht ik de tentoonstelling : ‘Invitation au voyage – 15 jaar prijs Marcel Duchamp. 14 Laureaten met enkele van hun werken aanwezig , gaven een invulling aan die reis, ofwel in de ruimte, in het geheugen of in de geschiedenis van de evolutie in het innerlijk. Zeer verschillende benaderingen.Allen zijn min of meer gekoppeld aan een senel evoluerende wereld: versnelling van desintegratei, overrompeling door informatie en beelden. Allen gekoppeld aan de hedendaagse voorthollende maatschappelijjke veranderingen, ingevuld op hun eigen manier, volgens eigen interesse.

Back to Publications