"Feast of fools" in Kasteel van Gaasbeek

Gabriella Cleuren

2019

De eerste ruimte confronteert ons onmiddellijk met een projectie van het werk van Brueghel op een scherm met waarschijnlijk een hedendaagse invulling op de vloer. Ik zie foto’s van mensen en daarover geometrische vormen. De tijd verhakkeld ?

Brueghel is een reus die het menselijk leven en drijven in beelden vat.

De oogst, werk van mensen voor hun broodwinning, met gezamelijke rust. Die gezamelijkheid is nodig voor het terugdrijven van het vee. De maatschappij is nog agrarisch.

Maar Brueghel is een denker en trekt wijze lessen uit de gang van zaken. Hij is didactisch. De blinde leidt de lamme en anderen gehandicapten: symbool van de gebrekkige mens. Zo belandt iedereen in de sloot.

Zijn spreekwoorden in beeld zijn wijsheden ter waarschuwing in het leven. … De grote vissen eten de kleine. De toren van babel 2x.Winter en schaatsers, kinderspelen. De val van Icarus. De ekster op de galg. Dulle Griet. De 7 hoofdzonden : hebzucht ook vandaag een bedreiging voor de ondergang van de wereld. De gramschap, de luiheid, hoogmoed, gulzigheid, afgunst, ontucht en tenslotte de triomf van de dood. De alchemist, de opstandige engelen. De boerendans, de dorpskermis en religieus : de kruisdraging.

In de verdere ruimten vinden we originele werken of copieën naar hem zoals de misantroop: W. Vaes.De toren van babel , een J. Jordaens en aan de andere kant portret van een dame, met gigantische juwelen , kant en rijk versierde kleding. Een ongelooflijk werk dat een dame uit de hogere kringen voorstelt, waarschijnlijk behorend tot  de vaste collectie van het kasteel.

Daarna vinden we moderne Vlaamse kunstenaars( vaste collectie?) waarvan me FritsVan Den Berghe en Brusselmans bijzonder boeien en op hun tijd voorlopen. Ook Spilliaert, Permeke , Anto Carte en anderen.

In de keuken boeit een installatie die de massa in video toont, tegenstelling, ontaarding tot massaconsumptie.

Het kelderwerk kon me niet bekoren. Het werk van Tayou , kleine glasfiguren vond ik  ethetisch uit het decor vallen, misschien wel tegengesteld , maar een contradictie met de rest. Te klein, te vreemd, te transparant in de zware entourage.

Ook de val van Icarus, versie vandaag !

De eigen collectie met werk over de onthoofding van Egmont en Hoorn was verhelderend, zeer concreet voor deze omgeving en geschiedenis.

Verder was de grafiek boeiend, verantwoord.

Het grote werk : luchtfoto en kleine grafiek interessant, nieuw medium.

 

Back to Publications