Introduction

 These objects are an attempt to express the virtues and vices , the happiness and unhappiness of human beings giving them a...
  • These objects are an attempt to express the virtues and vices , the happiness and unhappiness of human beings giving them a stature . For this perpose I use wavecardboard I paint aftherwards and so it gets its presence 
  • Deze objecten zijn een poging de wereld van deugden en ondeugden, van geluk en ongeluk , van herinnering en eenzaamheid in wezens gestalte te geven . Daarvoor wordt afvalmateriaal , of golfkarton gebruikt, dat  geest krijgt door beschildering.
  • Diese Objekten sind ein Versuch die Tugenden und Untugenden, das Gluck und Ungluck, die Erinnerung und Einsamkeit in Wesen  zu gestalten.  Dazu wird  Abfallmateriaal oder Pappe verwendet . Durch Bemahlung bekommt die Skulptur ihren Geist.