Introduction

De calligrafieên zijn figuren en tekens, die in hun vrije gestuele schrijfwijze en primaire kleuren het impulsieve van...

De calligrafieên zijn figuren en tekens, die in hun vrije gestuele schrijfwijze en primaire kleuren het impulsieve van de liefde (een natuurkracht) in zijn spanningsvolle, onafwendbare aantrekkingskracht beeldend verwoorden.

Les calligraphies sont des figures et des signes écrits de manière gestuelle et en couleurs primaires, qui expriment la tension, l'impulsivité et l'attraction incontournable de l'amour (une force de la nature).

Die Kalligrafien sind Figuren und Zeichen mit freie Geste und in primaire Farben geschrieben. Sie versuchen die Spannung, das impulsive und die unafwendbare Anziehungkraft von Liebe ( ein Naturkraft) bildend um zu setzen.