• Video

  19 januari 2023

  https://vimeo.com/701593233

  Lees meer >> | 7 keer bekeken

 • Tori en Lokita

  27 september 2022

  Een zeer bijzondere film die de exploitatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen op scherp zet. Hun precaire levenssituatie en schaamteloze exploitatie door misdadige volwassenen, zonder enig medeleven.

  De enorme levensgevaren die ze lopen is vol creatieve invallen om zich toch maar te handhaven. Tori is onverschrokken en vindingrijk, Lokita is als meisje nog weerlozer aan nog meer gevaren blootgesteld. De spanning wordt voortdurend pijnlijk volgehouden en opgedreven. De eerlijkheid van de twee kinderen, hun liefde voor elkaar en hun goodwil ten aanzien van hun familie, de tederheid en zorg ten aanzien van elkaar is zo spanningsvol langdurig in beeld vastgehouden en opgedreven door akelige volwassenen, bedreigende isolatie tegenover tedere gebaren: een hand opleggen, een wonde verzorgen, samen zich in slaap zingen. Fantastische contrasten waarbij menselijkheid nooit in criminaliteit ten onder gaat. Alleen tussen de kinderen speelt een gehechtheid en zorg, een gaafheid die scherp contrasteert met de meedogenloze buitenwereld die de zwakken uitzuigt waarbij alleen geld een rol speelt.

  Lees meer >> | 80 keer bekeken

 • Albert Bartsoen : Gentse impressionist. Een tentoonstelingsbezoek.

  20 september 2022

  Een waardevolle tentoonstelling met voor mij bevreemdende keuze van de kunstenaar wat zijn onderwerpen betreft. De moeizaamheid van schildering, het gewroet is in de werken te voelen. Zijn keuze van staketsels en daken met industriële vervuiling ligt waarschijnlijk aan zijn afkomst: zoon van een fabrikant, heeft dus oog voor zulke onderwerpen die zeer onrustgevend zijn en het tijdperk van de vervuiling inzetten.  Ook de vele burgerhuisjes die het moeilijk hebben met leegte zijn typisch Vlaams. In die zin legt hij wel een tijdperk vast: opkomende industrialisering met als tegenhanger lege grijze straten, en veel horizontaliteit: een lange muur, een huizenrij , eindeloos . Vreemd voor mij die het vooral van ritme en tegenstellingen moet hebben. De twee zeewerkjes van Ensor zien er krachtiger uit van beweging en van kleur.

  Lees meer >> | 76 keer bekeken

 • "Vaders en zonen" van Ivan Turgenev. Een boekbespreking.

  13 september 2022

  Een boek dat de maatschappij, een deel ervan in het oude Rusland doorlicht. Aristocraten hebben beschaafde omgangsvormen, reizen veel  en bezitten meestal het land. Voor de rest zijn er de boeren luiaards en dieven en lijfeigenen, armzalige beesten ,  op het armtierige land die analfabeet zijn en niets betekenen. Boeren betalen cijns aan de aristocraten voor het gebruik van de grond.  

  Lees meer >> | 71 keer bekeken

 • Leviathan , een film van Lucien Castaing-Taylor Verena Paravel

  5 september 2022

  In een boek van Thomas Hobber uit 1651 wordt de mens als zelfzuchtig en competitief neergezet. Daarom is een krachtige heerser die de chaos en anarchie beteugelt nodig.

  Leviathan is een oermonster uit de oertijd ( ook in de bijbel in het (Hebreeuws  opgevoerd).

  We zagen al een Russsische film van Andrew Zvyagintsev  : 2014 daarover : een sombere pessimistische satire op het huidige Rusland waar boeven, corruptie , criminelen de dienst uitmaken. (Hoe waar intussen !( Woning vernietigd met bulldozer omdat hij niet wijkt)

  Lees meer >> | 69 keer bekeken

 • Antony Gormley in Museum Voorlinden Wassenaar (Nederland)

  30 augustus 2022

  De mens in de ruimte of in verhouding daarmee.

  Zeer bijzonder de mens in de ruimte van Wassenaar , al zijn verschillende houdingen op het grasveld in aanloop naar het museum, afgietsels van de kunstenaar zelf geabstraheerd in gietijzer.  De tuin met ontzettend groot bomenpark waarin diezelfde figuren opduiken, maar in een andere constellatie, op een pad , tegen een boom, in een vijver in volle licht en schaduw. De mens en de natuur!

  Lees meer >> | 72 keer bekeken

 • EWALD ARENZ    De grote zomer .

  23 augustus 2022

  Deze roman is het verhaal van een prille ontluikende liefde en de spanningen die dat meebrengt . Het is ook het verhaal van de jeugd en het volwassen worden, van de familierelaties :  hoe oud en jong in één gezin verbonden zijn , voor elkaar zorgen en welk eigen gezicht ze ontwikkelen . (tijdloos)

  Lees meer >> | 51 keer bekeken

 • The long road to war   van Milos Scundric.

  16 augustus 2022

  De maker verzamelde heel wat oud materiaal, films uit de tijd vol pronk en praal en overtroeven, met opgedirkte militairen en parades. Zo schetst hij een beeld van de situatie in Europa eind 19e eeuw met Pruisen en Oostenrijk Hongarije als opkomende grootmachten die altijd maar willen uitbreiden en daarvoor anderen hun recht op zelfbeschikking ontzeggen en internationaal manipuleren.

  Lees meer >> | 50 keer bekeken

 • Duivenrelatie

  9 augustus 2022

  Wat is het heerlijk ’s morgens piepvroeg gewekt te worden door het zachte roekoeën van duiven. Zachte roep van de ochtend die niet brutaal ontwaken laat , maar als de streling van een windje over je voorhoofd blaast. Melancolisch geroep van een dier dat wakker wordt en zijn evenbeeld  wekt. Zo, wil je wakker worden, ik zit al in een boom en ontwaak. Ik wil niet alleen zijn, dus jij ook. Wordt wakker, wordt wakker! Soms tweemaal , soms ook driemaal naar energie en lust : roekoe, roekoe ! Rrrrkoe oe oe. Toch heerlijk zo’n duif die de ochtend blaast. De zon kleurt   de lucht oranjerood aan de staalblauwe hemel . Tussen de donkere boomkruinen zie je de dag rozig,   geheimzinnig opkomen , cosmisch ontvouwen, geboren worden. Dan wordt het dag. Het herinnert mij de ochtenden in Tunesië als Moslims voor het aanbreken van het licht hun tocht langs de zee beginnen en voor het krieken van de dag hun energie opwekken, de natuur opslorpen , de zee aanstoten en hun voeten natten in de kleine golfjes op het nog sombere strand. Donkere gestalten langs een rand. Volgens de Koran moeten zij bij zonsopgang hun dag beginnen . Wat een schitterend voorschrift dat langslapers de helft van hun dag ontrukt , hun energie plundert en hier een wijze raad geeft.

  Lees meer >> | 50 keer bekeken

 • Tokio Story van  Yasujiro  Ozu

  2 augustus 2022

  Deze film uit 1953 is een sobere gebalde opvoering van wat de tot de realistische onprettigheden van mensen hoort. Hier wordt het alleen positieve opwindende,  zoals films meestal plegen te tonen , vervangen door een stuk rauwe realiteit, die gaandeweg aan de oppervlakte komt: een pijnlijk bewustzijn van de griezels die mensen zijn, ook in hun intiemste relaties met anderen, hier heel kort de zogenaamde verbondenheid met  eerstegraadsfamilie. De oude ouders tellen niet en worden als lastposten gezien. Dankbaarheid en liefde worden overwoekerd door egoisme en hebzucht , ook bij zulke nauwe band ( zou moeten).

  Lees meer >> | 54 keer bekeken

 • Meer blogs >>