Zie wat er speelt. Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief.  Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

uit 1999 tot 2023 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Abortus protest

2023

De aarde verward, verkleurt.

2022

Dit werk toont de wijzigingen van de aarde vanuit de ruimte. De rivieren verdrogen, worden zwarte gaten of slierten. De kleur van de aarde verandert van blauw naar roestbruin. Niet bepaald haar eigen poëtische verschijning.  Hier valt niets meer te ontkennen. De wijzigingen zijn verontrustend en dienen zich aan in het tweede werk:  Mijn beelden zijn een confrontatie van de werkelijkheid boven en hoe alles zich beneden aan ons vertoont: ontwricht, een andere werkelijkheid. Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2022" >>  

Waar is het water?

2022

Water zal kostbaarder worden dan olie! En er zal om gevochten worden. Dit beeld toont een ander aspect van de ontwrichting der aarde: de hitte, de droogte die de seizoenen beïnvloedt, en doorwerkt in een warme winter???  De rivieren verdwijnen, drogen op en hun bedding wordt een stenige bodem.  Mijn beelden zijn een confrontatie van de werkelijkheid boven en hoe alles zich beneden aan ons vertoont: ontwricht, een andere werkelijkheid. Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2022" >>  

Oorlogsslachtoffer

2022

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2022" >>  

Eindelijk weer samen

2021

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2021" >> Een vrolijk lichtend beeld van samenzijn met één jong figuur met brandende gekeurde fakkels op de voorgrond, die de vreugde lijkt te orkestreren en samenhoudt : een wensbeeld voor 2022.

Gewonde man

2020

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2020" >> Een oude man ligt gewond op de voorgrond. Zijn leefomgeving werd totaal verstoord - opgeblazen - vernield door terreur - door ontploffing.
Dit beeld is een weergave van een hedendaags fenomeen, zoals het vaker in oorlogs- of bedreigde gebieden voorkomt. Plots wordt de leefwereld weggeblazen. Het beeld symboliseert gelijktijdig de hulpeloosheid van de mens - zijn eenzaamheid - het onrecht hem aangedaan. Vooral aan ouderlingen en kinderen.  Het plots ineenstorten van zekerheden.
Zo is het bestaan van de mens - alles kan iedere dag veranderen.

Geel ongenoegen - protest

2019

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2019" >>
Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte. Revolutie. Werken uit de reeks "Brave new old worlds" in de presentatieruimte >>  

Verborgen soldaat

2018

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2018" >>  

Straatvechter 01

2017

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2017" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

In de ruïnes

2016

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2016" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Moeder en kind ontsnappen uit de ruines.  Andere werken uit de serie "Vluchtelingen" >>

Indignados

2015

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2015" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Dit beeld werd samengesteld na vele protesten van jongeren omwille van ontevredenheid over het verloop van hun leven en hun vooruitzichten . Er was een oudere 91 jaar : Stephane Hessel , Fransman van Duitse oorsprong , die hen aanzette zich te weren en zich niet in de hoek te laten drukken. "Indignez vous". Deze beweging is al bezig van 2015 toen ik er een schilderij aan wijdde en kent nu een dramatische uitbreiding door het gevaar voor vernietiging van onze planeet, of beter van de levende wezens erop. Brengt dit de nodige evolutie naar een ander tijdperk , met bewust denken? Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >>  

Aangetrokken en verenigd in licht

2014

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2014" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>

Energie, die beweegt

2013

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2013" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Een enorme stroom mensen op de been, voor vergaderingen, evenementen, protesten, vluchten van duizenden zoals we vandaag zien in Europa en het Midden-Oosten is een fenomeen dat in onze tijd toeneemt. Zijn er te veel mensen?

Gezichtsloze droefheid

2012

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2012" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Vluchtelingen - moeder en kind verdwijnen in de bloedrode nacht - zonder gezicht - zonder toekomst. Ze dwalen rond.

Indignados

2011

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2011" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"  

Hoop

2010

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2010" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> ‘Hoop’ dat ik schilderde in 2010 geeft zeer goed weer wat de verwachtingen van mensen is wanneer hun toestand uitzichtsloos is. Ze richten hun blik naar andere oorden . Vandaag is dit voor velen een feit. Andere werken uit de serie "Vluchtelingen" >>

Dubbel licht

2009

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2009" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Deze vrouw knielt, houdt haar dubbellicht omhoog. Donkere schaduwen bewegen op de achtergrond. Zij is als een baken in de duisternis.

Nutteloos stel mensen

2008

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2008" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Door dit besef willen mensen een betere toekomst zien, dankzij internet worden we niet alleen meer verkeerd geïnformeerd, maar met enige moeite worden we beter geïnformeerd. Ze willen ontsnappen aan de onderdrukking. Dit zorgt voor onrust. Vaak is het alleen de hoop op beter, de droom die hen wegduwt van de onleefbaarheid. De beelden waarop deze schilderijen zijn gebaseerd zijn knipsels van kranten en tijdschriften en beelden van onze tijd, opstanden en migraties van de 21e eeuw. Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Ontgoocheld

2007

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2007" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Deze jonge man drukt de ontgoocheling uit over zijn bestaan , over zijn  toekomst - zijn perspectief en over de gebeurtenissen in zijn tijd. Tekst over "Brave new old Worlds" geschreven in 2007 >>  

Tsjetsjenië, waar zijn de protesten

2006

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2006" >>  Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
Geen protesten indertijd voor de gruwelijkheden. Een binnenlandse aangelegenheid ? Vroeger leerde je in religieonderricht  altijd dat je voor de weerlozen moest opkomen, nu schijn je hen te moeten vernietigen ??? Is dit het eind der mensheid?

Gered

2005

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2005" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Kind gered uit bombardering, symbolisch voor : het leven gaat voort, moet beschermd worden. Allemaal beelden van oorlogen door Rusland gevoerd maar waar overheen gezien werd, of niet ernstig genomen. De afslachting uit hebzucht is al vele jaren bezig , maar omdat het niet om de Westerse wereld ging werd er nauwelijks protest aangetekend, maar de bedreiging was reëel en nam voortdurend toe. Zijn we nu bij totale vernietiging aanbeland door onverschilligheid of gebrek aan inzicht ?

Paradox

2004

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2004" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> Een Amerikaanse moslima stelt zich vragen over haar identiteit. Is ze volbloed Amerikaanse of enkel moslima. Wordt zij geaccepteerd in dat land dat zich toch beroept op zijn verscheidenheid? Haar licht dat ze opsteekt is enkel symbolisch.

In een doos - Is een toekomst voor hen?

2003

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2003" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>

Rouw

2002

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2002" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
De dreiging nam toen al duidelijke vormen aan voor de mensheid, waarvan vele kinderen en vrouwen, als gijzelaars en slachtoffers en werd in de loop der jaren vele malen herhaald. Het uitblijven van protest, de straffeloosheid en onverschilligheid leidde tot de oorlog die we vandaag hebben. Het patroon was steeds hetzelfde. Was dit het oefenterrein voor de agressor? Niet meer van deze tijd ? Zeker wel!

Vechten voor een toekomst

2001

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2001" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >> In de banlieus in Parijs ontaardde  vreselijke  onrust onder de jongeren die geen perspectief zagen en niet door de maatschappij geaccepteerd werden. De onrust leidde tot brandstichten , verzet en revolte en kwam niet tot een oplossing, maar leidde ook later nog tot ontaarding. Alle mensen, zeker jongeren  willen een  plaats in de maatschappij en respect als mens, een toekomst een menswaardig bestaan!                dit  Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues    

Uitgeroeid

2000

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2001" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
Dit beeld zien we opnieuw, het beeld van een hoop uitgeroeide mensen. Ik schilderde het in 2000naar aanleiding van de brutale Tsjetsjeense oorlog: een aanklacht tegen de menselijkheid.

Toren van Babel

1999

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 1999" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>