In onze eeuw is er een verloop van mensen over de hele wereld, de mogelijkheid tot reizen is bestaand, zelfs over grote afstanden, hetgeen veel moeilijkheden oplevert. De nieuwkomers zijn niet altijd gewenst in de veilige omgeving waarheen ze willen. De mensheid beleeft dramatische tijden. Intussen is niets verbeterd, alleen verslechterd en grootschaliger. Moet dat in een wereld met zoveel middelen en een verhoogd bewustzijn van verantwoordelijken?

uit 2002 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Geterroriseerd

2024

In mijn werk heb ik me gericht op de rauwe emotie van angst en verwarring. De keuze voor semi-abstractie versterkt de onrustige sfeer, terwijl het gebruik van acryl de levendigheid en intensiteit van het beeld verhoogt. Het resultaat is een schilderij dat emotie uitstraalt en de aanschouwer uitdaagt om verder te kijken dan het oppervlak. Het zal een krachtige, emotionele dynamiek aan elke ruimte toevoegen. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>  

Kind gevangen in een schuilplaats

2022

In mijn expressieve schilderij gebruik ik levendige acrylkleuren om de emotionele diepte en de complexiteit van een omhelsend figuur vast te leggen. De strijdbare penseelstreken en de contrastrijke kleurencombinaties belichten het menselijk leed maar ook de tedere momenten van bescherming en genegenheid. Dit werk roept een krachtige emotie op en nodigt de toeschouwer uit om dieper te reflecteren over de beproevingen en de veerkracht van de menselijke geest. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>  

Verdwijn en loop

2018

In dit opzwepende werk wilde ik beweging en emotie vastleggen, waarbij ik levendige acrylverf mengde in een dans van figuratieve abstractie. Doordrenkt met een gevoel van urgentie weerspiegelen mijn penseelstreken zowel de chaos als de schoonheid in beweging, waardoor de toeschouwer de dynamische energie kan voelen. Het belichaamt de niet aflatende gedrevenheid van de menselijke geest en zal zeker een levendige sfeer toevoegen aan elke leefruimte. Dit werk kopen om te ondersteunen in mijn strijd >>  

Toekomst

2017

Waarom zijn we zo bang voor het onbekende in onze samenleving? Alleen met nieuwe wereldburgers zal de wereld beter worden. Maar we moeten gewaarschuwd zijn dat te veel ook niet goed is... Dit werk kopen om te ondersteunen in mijn strijd >>  

Bedreigde moeder, die tracht te beschermen

2016

In mijn kunstwerk heb ik felle acrylkleuren gebruikt om de felle bescherming en onvoorwaardelijke liefde die inherent zijn aan voogdij te verwoorden. De penseelstreken zijn gepassioneerd, de figuren zijn weergegeven met een gevoel van urgentie en kracht, waardoor de rauwe emotie wordt vastgelegd van een moment waarop al het andere wegvalt behalve de vastberadenheid om te beschermen. Dit werk is een levendige inkapseling van veerkracht en de diepe band tussen verzorger en voogd, ontworpen om te weerklinken met vitaliteit en een diep gevoel van emotionele betekenis in elke ruimte waar het zich bevindt. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>

In de ruïnes

2016

Goya's woorden: de mens zal zichzelf en de wereld vernietigen bleven in mijn geheugen hangen als een lamp, toen ik zijn woorden las in de Hermitage in Amsterdam Daarom besloot ik al heel vroeg om hiervan getuige te zijn: 21e eeuwse gebeurtenissen: desastres, een poging tot bewustwording om zoiets te voorkomen. Ik zag zijn duistere werken in het Prado en het maakte een dreigende indruk op me. De mens: monsterlijk!  De 21e eeuw heeft zoveel uitvindingen gebracht, maar ook gruwelijke conflicten. Hebben we dan niets geleerd van het verleden? Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>  

Voortvluchtigen

2015

De ontreddering en haast wanneer voortvluchtelingen halsoverkop moeten vertrekken en zich haasten om hun kind op te halen. Hier zie je een jong gezin met hun kind vluchten in de tegenovergestelde richting van de anderen op de achtergrond. De rusteloosheid en verwarring waarmee dit gebeurt is duidelijk voelbaar in het werk. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>  

Aangespoeld op het strand

2010

Je zit op het zand te wachten tot iemand je komt redden. Er komt niemand, want ze weten niet dat je daar zit te wachten tot de goede geest je binnenlaat. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>  

De geweigerden

2010

Een werk dat al in 2010 werd gemaakt en een voorbode was van de migraties van mensen die nu aan het opkomen zijn. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>

Hoop

2010

In dit suggestieve werk heb ik de veerkracht van de menselijke geest gekanaliseerd door middel van mijn levendige acrylverf op papier. Het kunstwerk, dat semi-abstract is, dient als een tapijt van doorzettingsvermogen en optimisme. De dynamische streken en gedurfde contrasten roepen een gevoel van eenheid en voorwaartse beweging op en brengen een krachtige sfeer van collectieve hoop over die elke ruimte energie geeft en opvrolijkt. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>  

Eindeloze vluchtelingen

2022

In mijn werk heb ik met hartstocht de reis van hoop en volharding vastgelegd. Acrylverf vloeit op doek en vangt het semi-abstracte beeld van doorzetters die de wereld vormen. Elke penseelstreek draagt een emotie, een verhaal van strijd en kracht. Dit kunstwerk brengt een gesprek, een reflectie in elke ruimte, en houdt de aandacht van de toeschouwer vast met zijn dynamische energie en levendige kleuren. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>  

Eindeloos verdriet - Uitgeput

2024

In mijn semi-abstracte schilderij, gecreëerd met levendige acrylverf, heb ik de complexiteit van menselijke emoties verkend. Het werk toont vervlochten figuren, omhuld in dynamische penseelstreken, die gezamenlijk een verhaal vertellen van veerkracht en bevrijding. De energie die dit kunstwerk uitstraalt, is bedoeld om ruimtes thuis te verrijken met een gevoel van diepgang en emotionele connectie. Dit schilderij nodigt uit tot reflectie en biedt troost in de herkenbaarheid van gedeelde menselijke ervaringen. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>      

In de armoede geduwd

2023

In dit expressieve acryl schilderij heb ik de rauwe emotie van de menselijke strijd en weerbaarheid gevangen. De textuur en de levendige contrasten vormen een beeld vol dynamiek en energie. Het werk spreekt van diepe emoties en de complexiteit van het leven, om kijkers te inspireren en te laten reflecteren op hun eigen ervaringen. Dit kunstwerk zal een krachtige, emotionele impact aan elke ruimte geven. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>  

Is er een kans voor ons?

2015

De vraag die vluchtelingen zich stellen als ze in het Westen aankomen. De antwoorden zijn meestal negatief, omdat veel mensen denken dat ze geen vluchteling zijn. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>    

Op de vlucht 03

2015

In dit semi-abstracte acrylschilderij op papier heb ik emoties en beweging samengebracht in een dans van kleur en vorm. Elke streek vangt een vluchtig moment van menselijke verbinding en de levendige reis van het leven. Het is een uitnodiging om na te denken over de voortdurende beweging om ons heen, een dynamische toevoeging aan elke ruimte die een gesprek op gang brengt en de verbeelding prikkelt. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>    

Wegwerpmensen

2002

In dit werk heb ik de essentie van menselijke verbondenheid blootgelegd door middel van gedurfde, semi-abstracte streken. Met acrylverf leg ik de vloeibaarheid van emoties en de complexiteit van onze interacties vast. De levendigheid van de kleuren weerspiegelt de energie van een bruisende menigte, elk individu een lappendeken van verhalen en ervaringen. Dit kunstwerk bruist van leven en geeft elke ruimte een dynamische, tot nadenken stemmende sfeer. Koop dit werk om mij te ondersteunen in mijn strijd >>    

Ten einde raad

2024

In dit semi-abstracte acrylschilderij heb ik de rauwe emoties van het menselijk bestaan vastgelegd. De energieke penseelstreken en het kleurgebruik weerspiegelen een diepe introspectie en kwetsbaarheid. Dit werk nodigt toeschouwers uit om de complexiteit van onze emoties te omarmen en binnen hun eigen muren een dialoog aan te gaan over de menselijke ervaring. Dit werk kopen als steun voor mijn strijd  >>      

Uitgesloten in het bos

2022

Met levendige streken en een wervelwind van kleuren probeerde ik de vluchtige emoties van afzondering in de chaos van de natuur vast te leggen. De acrylverf danste op het papier en bracht leven in een figuur die in gedachten verzonken is, omgeven door een wereld die zowel wild als sereen is. Dit werk belichaamt contemplatie en de complexiteit van eenzaamheid; het zal elke ruimte een dynamische energie en een tot nadenken stemmende aanwezigheid geven. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd  >>  

De kleur van armoede en gewroet

2023

Kwetsbaarheid

Nutteloze stelletje mensen

2008

Door dit besef willen mensen een betere toekomst zien, dankzij internet worden we niet alleen meer verkeerd geïnformeerd, maar met enige moeite worden we beter geïnformeerd. Ze willen ontsnappen aan onderdrukking. Dit zorgt voor onrust. Vaak is het alleen de hoop op beter, de droom die hen wegduwt van de onleefbaarheid.
De beelden die deze schilderijen vertegenwoordigen verschenen voortdurend in kranten en tijdschriften en zijn de beelden van onze tijd, de opstanden en migraties van de 21e eeuw. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>