Een buitengewoon interessante kunstenaar, vrolijk, eigengereid en bewust om alles om te zetten naar een eigen taal en vrolijke kleur. Een heel eigen kunstenaar die ver voorliep op zijn tijd en nog altijd hedendaags oogt. De invloed van Mondriaan en Malewitsch kan je niet wegdenken in de geprononceerde vertikalen, lijnen en aflijningen , opmerkelijke vierkanten of synthetische kleurvlakken en contouren , worden  universeel. Een gebogen man, een vrouw, een plat of gebogen kleurenvlak. Leesbaar zonder realisme.

Een gezicht : een vlak met kleurrijke quadraten of een man zichtbaar door  een geprononceerde lijn, of meerdere lijnen ,  zijn handen kleurenstippels: energieke schilderkunst afgewisseld met een ode aan de kleur en het lyrische of het hyperrealisme in zijn portret. Hij maakt synthesen van vormen, de man met de pet in rood en blauw.Zijn kleren grijsblauw geschilderd. De altijd terugkerende paal of het quadraat , als een handelsmerk, omlijnd, het huis minimaal herkenbaar omlijnd. Het landschap, gereduceerd tot horizontale  kleurvlakken.

Alleen de levenden hebben strepen, en dynamiek . Een gebogen houding met pet wordt universeel.  Er zit een duidelijke visie achter. De wereld vertaald tot lijn,  vlak,of beweging, stippelijn , gebogen lijn of energieke lijnen .Een duif alleen door contour.  Dit scheppen met minimalistische elementen,  afgewisseld met hyperrealisme ,( een emmer , zijn zelfportret, met geel graanveld achter zijn hoofd als een heilige, (vaak  zeer aanwezig ) heeft hij tot een  heel eigen schilderkunst verweven en steeds verder  ontwikkeld . In zijn inbreng van de werkelijkheid (venster) werkt hij grensverleggend .

Het karretje dat de lucht weerspiegelt , de duiventil met echte duif, invloed van Rauschenberg en Jasper Jones?  Hij is volgens mij een kunstenaar die vele invloeden op een heel eigen manier vertaalde en van zijn zeer beperkte omgeving iets groots , lyrische en eigens schiep.

 

G. Cleuren