Deze werken zijn verzamelde beelden, geplukt uit een zeer recente actualiteit, 
Die van de 21e eeuw.
Ze zijn hoogactueel, maar ook zeer oud. Inhoudelijk kunnen ze 200jaren geleden, bij Goya geplaatst worden.De vergelijking dringt zich op en is beangstigend. Wat heeft de 
mens uit het verleden geleerd? In hoeverre is hij geëvolueerd? Is hij überhaupt bij machte ‘mens’ te worden zoals Nietsche dat noemt? Of vervalt hij altijd weer in het dier als de omstandigheden daartoe voorhanden zijn. Deze beelden zijn getuigenissen daarvan.

We kunnen ons de vraag stellen of de mens misschien alleen langs wetenschappelijk technische weg zijn mens zijn zal kunnen verwezenlijken.! 
De techniek van deze werken is gebaseerd op computerdruk. De pixels zijn in een vrije vorm gebruikt, en zowel bedoeld om uitsluitsel over de tijd te geven alsook de 
geschondenheid  van  de mens uit te drukken.