De maker verzamelde heel wat oud materiaal, films uit de tijd vol pronk en praal en overtroeven, met opgedirkte militairen en parades. Zo schetst hij een beeld van de situatie in Europa eind 19e eeuw met Pruisen en Oostenrijk Hongarije als opkomende grootmachten die altijd maar willen uitbreiden en daarvoor anderen hun recht op zelfbeschikking ontzeggen en internationaal manipuleren.

Een belangrijk feit was de val van het Turkse rijk waardoor heel wat Balkanstaten die onder hun juk waren plots vrijkwamen. Daar wilden de grootmachten gebruik van maken door hen te annexeren.

Oostenrijk-Hongarije voelde zich omgeven van Zuidslaven en wilde hen inlijven bij de hun reeds toebehorende delen. (Slovenië – Kroatië)

Pruisen wilde zich meten met Engeland dat een immense vloot had uitgebouwd, de Pruisen deden dat eveneens, na 3 gewonnen oorlogen, maar moesten wachten tot het Kieler Kanaal af was en doorgang gaf tot de zee. 1914. Ze hadden 2.000.000 manschappen. De moord op Franz Jozef in Sarajevo werd dan de aanleiding tot oorlogsverklaring aan Servië.

De wapenwedloop was begonnen.

Milos laat zien dat er een evenwichtspolitiek, overtroevingspolitiek bedreven werd, aan de ene kant Frankrijk en Rusland, met Engeland en aan de andere kant de Duitstalige grootmachten waarvan Pruisen onder de grootheidswaanzinnige keizer Willem 2, zelfs Rusland aangreep. Dit leidde tot de Russ. revolutie en dood van zijn neef tsaar Nikolaas 2.in 1914, daaruit volgde de 1e wereldoorlog waarbij heel wat Europese staten betrokken werden. De onrust en hebzucht in Europa leidde tot een lange bloedige oorlog.

Zeer mooie en informatieve film die het verleden schetst en de oorzaken die tot oorlog leiden, blootlegt.

We kunnen de vergelijking met onze tijd doortrekken. Het achterlijke denken van Rusland ontwricht de wereld in deze tijd.

Toen waren het meerdere grootmachten die dat deden.

G. Cleuren13.08.2022